Vådområdeprojekterne ved Simested Å involverer direkte tre kommuner, nemlig Rebild, Mariagerfjord og Vesthimmerlands kommuner. Derfor har Danmarks Naturfredningsforening lokalafdelinger dannet den tværgående Interessegruppe "Simested Å midt" med deltagere fra DN Rebild, DN Mariagerfjord og DN Vesthimmerland.