Møder og referater

Årsmøde 2022

1. november 2022 holdt Mariagerfjord afdelingen Årsmøde, med foredrag om Kirkeuglen.

DN Mariagerfjord afholdte den 1. november 2022 sit årsmøde i den Gamle Biograf i Mariager, med 35 deltagere.

Årsmødet blev indledt med at foredrag af biolog Lars Bo Jacobsen om kirkeugler. Et spændende, men også bekymrende foredrag fra forsknings frontlinje, om en fugl, der over de seneste årtier har oplevet en voldsom tilbagegang, og som er presset af den måder der i dag drives landbrug.

Selve årsmødet blevet indledt med formanden Kaj Edlunds beretning, som du i den skriftlige udgave kan læse her.

Efter beretningen var der valg til bestyrelsen. På valg var:  Kaj Nissen, Søren Kjær, Peter Toubøl og Karsten Vestergård, der alle fire blev genvalgt. Det samme blev de to suppleanter: Anders Borgen og Steen Birkedal Nielsen. 

Bestyrelsen konstituerer sig på det næste bestyrelsesmøde, der er den 14. november 2022.