Seneste nyheder


Fuglegruppens nytårsparade (Januar 2022)

Den 4. januar mødtes Fuglegruppen til årets første møde. Her drøftede vi planerne for året, hvor vi bl.a. går ud fra, at vi igen kan komme ud til arrangementer, da det ser ud til at samfundet igen bliver lukket op. Vi skal derfor have indkøbt træ, så vi kan lave en masse fuglekasse byggesæt, som børn og voksne selv kan samle og sætte op i deres haver. Prisen på træ og krydsfiner er desværre steget meget, og da vi samtidig ikke har ret mange penge tilbage, må vi ud og søge nye fondsmidler.

Da Sørens værksted er ret beskeden i størrelse, og meget af pladsen er optaget af træ, krydsfiner samt træ fraskær til brændeovnen, besluttede vi at gå i gang med at udvide det tagoverdækkede areal bag værkstedet, så vi på den måde kan få mere plads.

Et andet projekt, som vi håber at få midler til, er mursejler kasser. Både små til udvendigt på huse og store specialbyggede til kirketårne.

Lystfartøjsmuseet med 16 mursejlerkasser.


Rensning af fuglekasser (november 2021)

Hobro Golf Klubs fuglegruppe havde inviteret Fuglegruppen DN-Mariagerfjord til den årlige udmugning af gammelt rede materiale i klubbens 38 små fuglekasser. Sammen havde vi bygget og opsat kasser for mejser, musvitter og spurve m.fl. i de to foregående år. Rensningen af kasserne sker for at begrænse mængden af lus og lopper, samt fordi fuglene hvert år ellers vil bygge en ny rede oven på den gamle, så de til sidst ikke kan være i kassen. Så det er en god ide at få renset ud i fuglekasserne i løbet af vinteren. Dog behøver man ikke at bekymre sig om stærekasserne, idet fuglene selv klarer dem.

 

Undervejs gjorde fuglefolkene flere sjove iagttagelser. Vi vidste fra sommerens undersøgelse, at der stort set havde været ynglende fugle i langt de fleste kasser. Alligevel var der stor forskel på hvor meget rede materiale, der var i kasserne. I nogle var der et meget tykt lag, mens der i andre kun lå noget smuld. Hvem mon har fjernet materialet? I mange reder lå der et tykt lag af døde ørentvist, som åbenbart havde søgt ly i de brugte reder, men som nu, ligesom så mange andre insekter, havde afsluttet deres livscyklus. Også en død fugleunge blev der fundet, ligesom to af fuglekassernes huller var blevet gjort større af en flagspætte. Undervejs blev der taget en del fotos. Især var et af et elletræs kogler, hvor vanddråberne lyste gult af koglernes blomsterstøv, utroligt spændende. Alt i alt en dejlig formiddag trods det kolde novembervejr.


Fuglegruppen årsberetning (oktober 2021)

Året startede med at Fuglegruppen ville kontrollere samtlige natugle- og tårnfalkekasser for at få et overblik over, hvor der var ynglende fugle, som skulle danne grundlag for at følge udviklingen på antallet af fugle de næste 10 år. Altså for at se, hvor stor indflydelse opsætning af kasserne har på bestandens samlede størrelse. I alt 129 kasser blev kontrolleret for æg eller unger med vores nye super skarpe farve videokamera på en 8 meter lang teleskop stang. Det tog faktisk mange uger, hvor vi ofte var afsted op til 3 gange om ugen i op til 8 timer af gangen. En maraton opgave. Da vi startede i marts måned, måtte vi hurtigt konstatere, at natuglerne slet ikke var begyndt på æglægningen pga. af det kolde forår. Så vi begyndte helt forfra en måned senere. Også tårnfalkene kom senere i gang, ja hen på sommeren fik vi en melding fra Valsgård om, at der var flyvefærdige unger i deres kasse, selvom vi ikke i foråret havde kunnet se æg.

Men selvom der nu var sat endnu flere kasser op end i 2020, viste resultatet, at der var mindre yngel succes i 2021. Natugle gik fra 16 til 14 eller i procent af opsatte kasser fra 55 – 23%. Tårnfalk fra 14 – 10 eller fra 64 til 20%. Heldigvis kunne vi konstatere, at der i mange kasser var observeret voksne fugle, som åbenbart havde besluttet sig for ikke at yngle i år pga. manglende mus. Så nu bliver det spændende at se, hvad der sker de næste år.

 

I Roum kirke satte vi i løbet af sommeren mursejlerkasser op i deres kirketårn, fordi der er mange mursejlere, som yngler under kirkens tag. Ligeledes satte vi 10 kasser op på Hobro Rådhus. Så det bliver spændende at følge med i, hvornår de første mursejlere flytter ind.

Til Fjordens Dag i Stinesminde havde vi klargjort 70 byggesæt af mejse- og musvitkasser, og ca. halvdelen blev samlet af de mange familier, som deltog i den spændende dag.

Her ved årets afslutning er vi igen gået i gang med at sætte kasser op, bl.a. tårnfalkekasser på gamle smukke transformatortårne. Desuden skal vi ud sammen med Hobro Golfklubs medlemmer og tømme de mange mejsekasser på golfbanen for gammelt rede materiale.

Vi er nu løbet tør for økonomiske midler og vil derfor sendt nye ansøgninger afsted til forskellige fonde.


Kasser til alle hulboende fugle

Da Fuglegruppen startede i vinteren 2018, var det primært ugler vi ville bygge redekasser til. Men allerede i foråret 2019 besluttede vi at udvide projektet med kasser til alle hulboende fugle, da der er meget stor mangel på gamle hule træer. Derfor bygger vi også kasser til bl.a. tårnfalk, hvinand, allike, huldue og mursejler. Til mindre fugle, som mejser og spurve, laver vi byggesæt, som børn selv kan samle og sætte op. Det sker ved forskellige arrangementer som Naturens uge, Fjordens dag, Børnefesten i Mariager m.v. Desuden hjælper vi gerne til med at sætte folks egne kasser op.

Logo - Fuglegruppen DN Mariagerfjord

Vi optager løbende videoer af vores arbejde, ligesom vi sender pressemeddelelser til de lokale aviser. Desuden registrerer vi alt om kassernes placering og følger nøje med i, om der kommer fugle i kasserne.


Fuglegruppen er tidligere blevet støttet økonomisk af Velux Fonden og ISIBRO. Desuden har vi modtaget materialer fra Døstrup Savværk, Hobro og F.S. Larsen Tagmaterialer A/S, Hadsund.


Planlagte aktiviteter frem til 2021

I sæsonen 2018-19 byggede og opsatte vi 32 natugle- og 15 tårnfalkekasser. I slutningen af 2020 er det vores plan, at vi i alt har fået opsat ca. 50 ugle- og 30 tårnfalkekasser, hvorefter Mariagerfjord kommune skulle være rimeligt dækket ind. Desuden forventer vi at opsætte ca. 20 kasser til allike og huldue, samt 4 til hvinand.

Projekt mursejlerkasser: På grund af bygningsrenovering er mursejlerne kommet i bekneb for rede muligheder under husenes tage. Derfor bygger vi specielle kasser, som vi maler, så de passer ind i husets farve.


Det nåede vi i 2020 og i 2021

I løbet af 2020 fik vi opsat yderligere ca. 30 natuglekasser og 25 tårnfalkekasser, så vi i vinteren 2020-21 i alt havde opsat 60 natugle- og 40 tårnfalkekasser.

I foråret 2020 undersøgte vi en del af kasserne med et videokamera på en 8 meter lang teleskopstang. Resultatet viste at der allerede var rugende fugle med æg og unger i ca. 60% af de undersøgte ugle- og tårnfalkekasser. Heraf også et sløruglepar i en natuglekasse opsat lidt vest for Mariager

I sommeren 2020 modtog vi Mariagerfjord Kommunes Natur og Miljøpris.

Status ved slutningen 2021 er at vi i alt har opsat 144 store kasser fordelt med 70 natugle-, 60 tårnfalke-, 12 huldue/allike- og 2 hvinandkasser.


Sådan kan du få opsat en kasse

Hvis du ønsker at få sat en eller flere kasser op, så kontakt os på mail eller telefon (se kontaktlisten længere neden). Opsætning sker på følgende betingelser i Mariagerfjord Kommune:

Fuglegruppen arbejder gratis. Materialerne får vi stort set dækket af fondsmidler, så kasser og opsætning koster ikke noget, men vi modtager gerne et beløb (f.eks. 100 kr.) til dækning af vores transportudgifter samt slid på værktøj m.v. (Vores uglekasser har f.eks. en værdi af ca. 850,- kr.)

Desuden vil vi meget gerne kontaktes, hvis du oplever aktiviteter ved den opsatte kasse, ligesom vi gerne, efter aftale, vil komme og undersøge kassen med vores videoapparat på en lang teleskopstang, for at se om kassen er eller har været beboet.

Når vi kommer for at sætte kassen op, bliver tidspunktet aftalt med dig pr. tlf. / mail forinden.

Bor du uden for kommunen koster en ugle- eller tårnfalkekasse 350 kr.


Sådan kan du støtte fuglegruppen

Vi sælger små køleskabsmagneter med vores uglelogo brændt ind i en tynd skive træ for 50 kr.

De fås også med klips til at sætte på tøj.

De sælges når vi sætter kasser op, og når der er arrangementer.


Kontaktpersoner og medlemmer

Kontakt til Fuglegruppen - DN Mariagerfjord

Mail: 
fuglegruppen@dn-mariagerfjord.dk

Peter Toubøl (formand), Mariager,
tlf. 51 92 10 61
Søren Kjær, Katbjerg,
tlf. 21 12 57 08

Øvrige medlemmer:

Torben Kronholm, Vive. 
Kurt Kristian Pedersen, Hobro. 
Kjeld Nielsen, Mariager. 
Torben Quist Andersen, Hobro. 
Per Bracher, Fjeldsted. 

Fuglegruppen

Gruppens medlemmer: Kjeld, Peter, Torben K., Torben Q., Søren og Kurt.


Google kort over kassernes placering

Her kan du se hvor vi har opsat kasserne og se hvor der er yngleaktivitet.

Se evt. også historiske kort længere nede på siden.

Der kan du se de fuglekasser, der er blevet sat op på HobroGolfbane

Det er mere overskueligt at arbejde med kortet, hvis det åbnes på en ny fane. Bl.a. fordi du så får et større kort.

Klik på rammesymbolet øverste til højre.

Prøv dig frem - du kan ikke ødelægge noget.

Få vist oplysninger om en fuglekasse ved at klikke på den i menuen eller på kortet.

Zoom ind og ud ved hjælp af hjulet på musen.

Søg en bestemt fuglekasse ved at klikke på forstørrelsesglasset.

Få vist en rutevejledning ved at klikke på knækket pil i menuen, når der er valgt en fuglekasse.

Vejledning til Google kort

På den gule knap kan du klikke ind på de fuglekasser vi har været ude at tjekke:

 


Video og billedarkiv

Her kan du finde små videofilm og diassamlinger. 

PB: Per Bracher. SK: Søren Kjær. MP: Mona Phipps. PT: Peter Toubøl


Byggetegninger og opsætningsvejledninger

Her findes dels generelle vejledninger, som har inspireret os, og dels vores egne tegninger. Det vigtigste ved fuglekasse bygning er, at kassernes gulvareal ikke bliver for lille.


Sæson 2018-19:

Kort over placeringen af uglekasser opsat i tidsrummet 18. december 2018 - 01. juni 2019.

Natugleunger fra kasse - april 2020. Foto MP

Natugleunge på gren fra kasse DN 47 - juni 2019. Foto MP 

Kort over placeringen af tårnfalkekasser opsat i tidsrummet 18. december - 01. juni 2019.

Tårnfalk (hun) i kasse DN 47 - april 2020. Foto MP

Tårnfalk (hun) i kasse DN 47 - april 2020: Foto MP

Nyhedsarkiv for Fuglegruppen - DN Mariagerfjord