Seneste nyheder


Årsberetning 2022

Året 2022 har igen budt på en omfattende byggeaktivitet inden for natugle- og tårnfalkekasser, samt mursejler- og mejsekasser og som noget helt nyt, har vi indledt et samarbejde om ringmærkning med biolog Lars Bo Jakobsen.

Fuglegruppen har i år bygget og opsat endnu flere natugle- og tårnfalkekasser, så vi er nu oppe på i alt 170 store kasser.  Ellers har året været præget af, at vi har bygget special designede mursejlerkasser, som er blevet opsat i kirketårne i Mariager, Hem og Døstrup samt på Hobro sygehus. Hver kasse er blevet tilpasset til kirkernes forskellige tårnvinduer, således at fuglene kun kan flyve i redekasserne og ikke ind i bygningen.

Som noget helt specielt har vi i år indledt et samarbejde med biolog Lars Bo Jacobsen om ringmærkning af ugle og tårnfalkeunger. Det har været en meget stor oplevelse for gruppens medlemmer, at stå med en falke- eller ugleunge i hænderne, samt at have fået indsigt i, hvor kort et liv mange af ungerne desværre får, da vi har modtaget tilbagemelding om 10 døde fugle. Den sidste tilbage melding var en tårnfalkeunge, som blev udruget i en kasse på et gammelt transformatortårn ved Arden, og som endte sine dage, da den i november ramte en vinduesrude øst for Ystad i Sverige.

Til Fjordens dag i Stinesminde blev der samlet mere end 40 gratis mejsekasse byggesæt af de besøgende, som har kunnet tage dem med hjem og hænge dem op i deres haver.

I år har vi, som noget nyt, modtaget økonomisk støtte fra Sparekassen Danmarks fond, hvilket vi er meget taknemlige for. Det har bl.a. betydet, at vi har kunnet producere ca. 60 mejsekasse byggesæt, samt har kunnet opsætte 9 mejsekasser ved Wiegårdens børnehave i Hobro.

Mursejlerhotel i tårnet Døstrup kirke

  

 

Fakta 2022: Natugle: 7 opsat i år ud af i alt 84. Tårnfalk: 6 opsat i år ud af i alt 68. Huldue / Allike: 3 opsat i år ud af i alt 17. Slørugle: 2 opsat i år ud af 6. Mursejler: 45 redepladser opsat i år ud af 100.

Kasser med æg eller unger: Natugle: 12 ud af 24 inspicerede. Tårnfalk: 12 ud af 30 inspicerede.

Plan for 2023: Vi forventer at fortsætte med opsætning af store kasser til ugler, falke, hulduer m.v., men vi vil som noget nyt opsætte små kasser op til mejser, spurve, træløbere mm i de offentlige skove. Opsætningen vil blive fulgt op med fugletællinger i de opsatte områder, for at se hvilken virkning det har på bestanden af fugle. Opsætning af kasser til mursejlere bliver sat lidt på pause, indtil vi har set virkningen af de allerede opsatte kasser.

 Tidliger beretninger:

Fuglegruppens årsberetning 2021

Rensning af fuglekasser - november 2021

Fuglegruppens Nytårsparade 2021/22


Kasser til alle hulboende fugle

Da Fuglegruppen startede i vinteren 2018, var det primært ugler vi ville bygge redekasser til. Men allerede i foråret 2019 besluttede vi at udvide projektet med kasser til alle hulboende fugle, da der er meget stor mangel på gamle hule træer. Derfor bygger vi også kasser til bl.a. tårnfalk, hvinand, allike, huldue og mursejler. Til mindre fugle, som mejser og spurve, laver vi byggesæt, som børn selv kan samle og sætte op. Det sker ved forskellige arrangementer som Naturens uge, Fjordens dag, Børnefesten i Mariager m.v. Desuden hjælper vi gerne til med at sætte folks egne kasser op.

Logo - Fuglegruppen DN Mariagerfjord

Vi optager løbende videoer af vores arbejde, ligesom vi sender pressemeddelelser til de lokale aviser. Desuden registrerer vi alt om kassernes placering og følger nøje med i, om der kommer fugle i kasserne.


Fuglegruppen er tidligere blevet støttet økonomisk af Velux Fonden og ISIBRO. Desuden har vi modtaget materialer fra Døstrup Savværk, Hobro og F.S. Larsen Tagmaterialer A/S, Hadsund.


Sådan kan du få opsat en kasse

Hvis du ønsker at få sat en eller flere kasser op, så kontakt os på mail eller telefon (se kontaktlisten længere neden). Opsætning sker på følgende betingelser i Mariagerfjord Kommune:

Fuglegruppen arbejder gratis. Materialerne får vi stort set dækket af fondsmidler, så kasser og opsætning koster ikke noget, men vi modtager gerne et beløb (f.eks. 100 kr.) til dækning af vores transportudgifter samt slid på værktøj m.v. (Vores uglekasser har f.eks. en værdi af ca. 850,- kr.)

Desuden vil vi meget gerne kontaktes, hvis du oplever aktiviteter ved den opsatte kasse, ligesom vi gerne, efter aftale, vil komme og undersøge kassen med vores videoapparat på en lang teleskopstang, for at se om kassen er eller har været beboet.

Når vi kommer for at sætte kassen op, bliver tidspunktet aftalt med dig pr. tlf. / mail forinden.

Bor du uden for kommunen koster en ugle- eller tårnfalkekasse 350 kr.


Sådan kan du støtte fuglegruppen

Vi sælger små køleskabsmagneter med vores uglelogo brændt ind i en tynd skive træ for 50 kr.

De fås også med klips til at sætte på tøj.

De sælges når vi sætter kasser op, og når der er arrangementer.


Kontaktpersoner og medlemmer

Kontakt til Fuglegruppen - DN Mariagerfjord

Mail: 
fuglegruppen@dn-mariagerfjord.dk

Peter Toubøl (formand), Mariager,
tlf. 51 92 10 61

Søren Kjær, Katbjerg,
tlf. 21 12 57 08

Kurt Kristian Pedersen, Hobro. 

Øvrige medlemmer:

Torben Kronholm, Vive. 
Kjeld Nielsen, Mariager. 
Torben Quist Andersen, Hobro. 
Per Bracher, Fjeldsted. 

Fuglegruppen

Gruppens medlemmer: Kjeld, Peter, Torben K., Torben Q., Søren og Kurt.


Google kort over kassernes placering

Her kan du se hvor vi har opsat kasserne og se hvor der er yngleaktivitet.

Se evt. også historiske kort længere nede på siden.

Der kan du se de fuglekasser, der er blevet sat op på HobroGolfbane

Det er mere overskueligt at arbejde med kortet, hvis det åbnes på en ny fane. Bl.a. fordi du så får et større kort.

Klik på rammesymbolet øverste til højre.

Prøv dig frem - du kan ikke ødelægge noget.

Få vist oplysninger om en fuglekasse ved at klikke på den i menuen eller på kortet.

Zoom ind og ud ved hjælp af hjulet på musen.

Søg en bestemt fuglekasse ved at klikke på forstørrelsesglasset.

Få vist en rutevejledning ved at klikke på knækket pil i menuen, når der er valgt en fuglekasse.

Vejledning til Google kort

På den gule knap kan du klikke ind på de fuglekasser vi har været ude at tjekke:

 


Video og billedarkiv

Her kan du finde små videofilm og diassamlinger. 

PB: Per Bracher. SK: Søren Kjær. MP: Mona Phipps. PT: Peter Toubøl


Byggetegninger og opsætningsvejledninger

Her findes dels generelle vejledninger, som har inspireret os, og dels vores egne tegninger. Det vigtigste ved fuglekasse bygning er, at kassernes gulvareal ikke bliver for lille.

Natugleunger fra kasse - april 2020. Foto MP

Natugleunge på gren fra kasse DN 47 - juni 2019. Foto MP 

Tårnfalk (hun) i kasse DN 47 - april 2020. Foto MP

Tårnfalk (hun) i kasse DN 47 - april 2020: Foto MP

Nyhedsarkiv for Fuglegruppen - DN Mariagerfjord