Nyhed

Årsmøde i DN Mariagerfjord - 2019

Præsident Maria Reumert Gjerding kom med et positivt og interessant oplæg om det politiske arbejde i DN centralt.

Derefter aflagde Formand Kaj Edlund bestyrelsens årsberetning.

Ved valgene på årsmødet i DN Mariagerfjord blev der genvalg til bestyrelsen af:

Kaj Nissen, Søren Kjær Nielsen og Karsten Vestergård.

Nyvalgt blev Peter Toubøl, som de sidste år har været suppleant.

Anders Borgen udtrådte, efter eget ønske, af bestyrelsen, og blev i stedet valgt til suppleant. De to andre suppleanter, Steffen Elmose og Kirsten Hjarnø Mathiassen blev genvalgt.

Efter valgene konstituerede bestyrelsen sig med genvalg af Kaj Edlund som formand og Ole Guldberg og Svend Grønkjær Madsen som næstformænd.