Nyhed

DN støtter en ny natursti på Hobro golfbane

Hobro Golfklub er ved at etablere en Natursti der snører sig omkring på golfbanen, og linker til den eksisterende Panoramasti. Stien vil give offentligheden muligheden for at gå en dejlig tur og nyde naturen. Stien bliver indviet d. 22. maj. DN Mariagerfjord hjælper med at producere en folder og et skilt på naturstien, der fortæller om naturen på golfbanen.

Det er ikke tilfældigt at stien bliver indviet d. 22. maj. Det er også FNs store internationale Biodiversitetsdag, som DN støtter.

Allerede i 2019 indledte DN Mariagerfjord, Hobro golfklub og Mariagerfjord kommune et samarbejde, for at forbedre naturen på Hobro golfbane. Banen blev etableret for ti år siden, på tidligere agerjord, og derfor er antallet af forskellige plante-, fugle- og dyrearter, (dvs. banens biodiversitet), på et forholdsvis lavt niveau. Det viste DN Mariagerfjords undersøgelse af banen fra sommeren 2019: se resultaterne her af Screeningsrapporten 2019 Hobro Golfklub

Det vil DN hjælpe golfklubben gøre noget ved, og de er nu rigtig godt i gang.

På en tur på naturstien vil man kunne se mange af de naturforbedrende tiltag som klubben allerede har udført, for at forøge biodiversiteten.

  • Flere arealer tilsået med vilde blomsterblandinger
  • En ændret slåningsplan for arealerne med højt græs, som fremmer vilde plantearter, og gavner specielt insektlivet.
  • Flere af banens søer bliver skånsomt oprenset, for at gøre dem mere attraktive for forskellige padder og insektarter.
  • Der plantes flere træer og buske, med fokus på arter der gavner dyrelivet.
  • Flere områder med dødt ved og stendiger, til gavn for insekter og smådyr.
  • Mange fugleredekasser, specielt til småfugle som mejser. I oktober 2019 afholdte DNs Fuglegruppe en fuglekassedag på klubben, hvor en stor gruppe golfspillere sammen med deres børn og børnebørn, samlede 24 mejseredekasser, og satte dem op omkring på golfbanen. I løbet af foråret vil vi tælle hvor mange fugle der yngler i området.

I år vil Mariagerfjord kommunen, i samarbejde med DN og mange andre organisationer, udforme en strategi for at forbedre biodiversitet rundt omkring i kommunen. Hobro Golfklubs initiativer er et strålende eksempel på hvad man kan gøre.