Nyhed

Hop i Havet

Danmarks Naturfredningsforening for Mariagerfjord inviterer alle til et par spændende timer den 22. august 2021 kl. 10-12 i Mariager Havn, med talere, sø rednings demonstration, kapsejllas, gratis adgang til Saltcenteret, konkurrencer, kajak vending samt spring i havnen samme med vinterbaderne.

Christiansborg bør kaste redningskransen, før det er for sent
Havet er helt centralt for vores liv. Havet giver os mad, optager CO2, giver os ilt – og huser en helt fantastisk artsrigdom. I Danmark omkranser havet vores land. Vores havareal er næsten 2,5 gange større end vores landareal. Alligevel har vi formået at presse den blå natur til det yderste.

Årtiers skadeligt fiskeri med bundslæbende redskaber, overfiskeri, råstofindvinding, olie- og gasoppumpning, kvælstofudledninger fra landbruget er blot nogle af de aktiviteter, der har trængt livet i havet op i et hjørne.

Livet i havet er ikke blot truet på sigt. Der er allerede rød alarm. Ingen danske farvande lever op til EU’s krav for god miljøtilstand. 7 ud 8 naturtyper i havet er i stærkt ugunstig tilstand – på trods af, at vi er forpligtet af EU til at passe på dem. Levesteder forsvinder. Bestande går ned. Arter risikerer at forsvinde.

Vi står derfor ved en skillevej, når Folketingets partier skal forhandle om en ny havplan, der skal sætte rammerne for de næste 10 års forvaltning af havet. I DN håber vi, at politikerne anerkender alvoren og samler sig om en vision og en plan, der har fokus på reelt at beskytte havet - frem for at udbygge de aktiviteter, der er medvirkende til krisen.

Fiskeri med bundslæbende redskaber har i årevis forstyrret havbunden. Råstofindvinding gør også krav på plads og fjerner levesteder. Overfiskeri presser vores fiskebestande – fx torsk, sild og ål. Sideløbende gisper livet i havet som følge af udbredt iltsvind, der bl.a. skyldes kvælstofudledninger fra landbruget. I 2020 nåede iltsvindet det højeste niveau i 20 år.

Lokalt oplever vi forværringen helt konkret ved at Mariager Fjord hvert år er tæt på at dø af iltsvind.

Måske skyldes vores manglende handling, at vi ikke ser livet under overfladen i vores hverdag. Men ét er sikkert: Der skal handles nu – og der skal turbo på.


Regeringens ambitioner skal løftes betragteligt.

Regeringen fremlagde i foråret sit udspil til en ny havplan, som partierne nu skal forhandle ud fra. I udspillet lægger regeringen op til 4,1 procent urørt hav. Men det er alt for lidt.

Ifølge EU's biodiversitetsstrategi skal mindst 10 procent af havet udlægges som strengt beskyttet for at understøtte miljøet. Forskning viser, at urørt hav er det bedste redskab til at beskytte og genoprette livet i havet.

Derfor er DN gået sammen med Danmarks Fiskeriforening om et fælles udspil på netop 10 procent urørt hav. Fiskerne har også en interesse i et sundt hav. Ud over de 10 procent af havet, vi mener bør være helt urørt, mener vi i DN også, at yderligere 20 procent af havet bør beskyttes mod skadelige menneskelige aktiviteter.

Heldigvis er der opbakning fra både støttepartier og opposition på Christiansborg, som også finder regeringens ambitionsniveau for lavt. Det er vi glade for i DN, og vi beder indtrængende partierne om at være vedholdende og presse på for en ambitiøs aftale med havnaturen i centrum. Havet kan ikke leve med lappeløsninger. Mindst 10 procent urørt hav er første skridt på vejen mod at revitalisere vores blå natur.

 

Hop i havet og kræv handling!

Den 22. august vil tusindvis af danskere over hele landet hoppe ud i det blå for at sætte fokus på havet, og kræve politisk handlekraft i forhandlingerne på Christiansborg om den nye havplan. I Mariagerfjord hopper vi havet ved Mariager Saltcenter kl. 10.00. Alle kan være med. Se mere på hopihavet.dk