Nyhed

Nekrolog Frans Julin

Den 18. juni 2020 døde et af Danmarks Naturfredningsforening Mariagerfjords markante medlemmer Frans Julin.

Frans var aktiv i Danmarks Naturfredningsforening fra midten af 1980-erne, og blev valgt til formand for Lokalkomiteen for Hobro og Nørager i 1988 – en post han besad frem til 1996. Frans var fortsat aktiv for foreningen, og blev igen formand i en kort overgangsperiode inden kommunalreformen i 2007. Her blev han medlem af den nye bestyrelse for hele Mariagerfjord Kommune, og var formand lige til sin død for arbejdsgruppen, som tog sig af sager fra det gamle Hobro Kommune.
Frans var meget alsidig og arbejdede med alle aspekter af DN’s arbejde, men han havde en speciel forkærlighed for fredede fortidsminder og historisk beskyttede diger. Han vandt mange sager for foreningen, og var bl.a. årsag til, at den nordlige tilkørselsvej til motorvej E45 måtte slå et sving uden om en fredet gravhøj. Frans var også vores lokale specialist i sager om vandløb og søer.
Frans har som lokalformand altid været god til at inddrage andre i arbejdet for foreningen, men var ikke bange for selv at påtage sig store og vanskelige opgaver. Han stod fast i vigtige naturfredningsspørgsmål, men var ofte også pragmatisk og resultatsøgende.
Frans havde en stor interesse for naturen, især fugle og den storslåede natur i Lapland, som han besøgte mange gange.