Nyhed

Kridtgraven er blevet klippet

I 2018 besluttede Fredningsnævnet for Nordjylland, at Dania Kridtgrav ved Assens skulle fredes. Imidlertid ophævede Miljø- og Fødevareklagenævnet fredningen i 2021. Ophævelsen af fredningen skete med begrundelse i, at man mente, at de botaniske værdier (bl.a. en meget rig forekomst af orkideer) var tilstrækkeligt beskyttet i kraft af artsbeskyttelsen. Men i dette efterår kan vi se, at beskyttelsen ikke er så meget værd, når ejeren af området også skal overholde andre regler.

Desværre blev vores forsøg på at få fredet kridtgraven ved Assens underkendt af Miljø- og Fødevareklagenævnet bl.a. med den begrundelse, at orkideerne var sikret igennem artsfredningen. Igen i år har vi alligevel måtte se, hvordan titusinder af meget sjældne orkideer og andre planter fuldstændig er blevet slået ned i juli måned. Altså meget før de fik en chance for at smide frø og samle næring til næste års blomstring. Når blomsterne forsvinder på et 30.000 kvm stort område, forsvinder også pollen og næring til alle de sjældne insekter i området, som blandt andet tæller 5 og 7 plettet køllesværmer.

Det viser sig, at grunden til, at ejeren har ladet stykket slå, skyldes en regel om braklægningsstøtte, som kræver at stykket skal slås i perioden fra 21. juni til 15. september, hvis ikke hestene har spist nok af bevoksningen. Så samtidig med at man opfordrer virksomheder og private til at lave vild blomstereng af hensyn til vores biodiversitets krise, betaler vi, som skatteborgere, støtte til landbruget, for at de skal slå deres vilde enge på et for naturen meget dårligt tidspunkt.

Vi har nu dels opfordret ejeren af Kridtgraven til slå så sent som muligt fremover, samt sendt en skrivelse til Miljøstyrelsen om problemet, med en opfordring til at ændre datoen, så der tidligst må slås efter 1. oktober. Du kan læse brevet til Miljøstyrelsen ved at klikke her.