Nyhed

Turen til Marienhøj Hede, hvor heste og køer giver synlig biodiversitet.

12 deltog i aftenrundvisningen på Marienhøj hede d. 11. juni 2019. Dyreholder og biolog Catrine Jensen, sammen med biolog Anders Horsten viste rundt og fortalte, hvordan man kan pleje heder - uden får og alligevel have både lyng og enebær og en masse fantastisk biodiversitet oveni. Vi så bl. a. guldblomme, tornskade og møgbiller.
Gitte Holm fra DN Mariagerfjord var turleder.

Dyreholder og Biolog Catrine Jensen og Biolog Anders Horsten fortalte om den fremgang der har været i flora og fauna siden Marienhøj Hede fik en flok køer og heste som naturplejere.

Heste og køer træder forskellig. Her er det en hest der har sparket græsset væk, så der er åben til at urterne kan spire.

Der er dannet tuer, som fremmer arter der ellers ikke ville trives i området.

Vi så den flotte Guldblomme flere steder på heden

Kællingetand har også fået plads. 

Den smukke læge-ærenpris titter frem.

En flok langhornede græssere i baggrunden.

Kokasserne giver føde til en masse møgbiller, der igen bl. a. giver føde til tornskaden.

Vi så også tornskaden i en enebusk. Den er kommet, fordi der nu er føde til den - møgbillerne.

En spand der viser hvor mange møgbiller der er i én kokasse.

Turleder Gitte Holm havde bagt lækker kage til alle.

Kaffe og kage samt snak om naturen i området. Hestene går lige på den anden side af hegnet.

Det var en rigtig god tur med masser af information om afgræsning af naturområder.