Nyhed

Ny Blaakilde.

Mariagerfjord kommune har sendt forslag til kommuneplantillæg samt lokalplanforslag for Ny Blaakilde i høring, og DN Mariagerfjord har fremsendt indsigelser, forslag, kommentarer og ændringsforslag til begge dele.
De 2 breve kan i sin helhed læses i linkene herunder:

DN er positiv overfor, at området bebygges, men byggeriet bliver for højt og for tæt i betragtning af, at det skal ligge i ”bevaringsværdigt landskab”.

Som forbedring af forslagene foreslår vi,

  • at der laves et ”gadekær” i det sydvestlige hjørne
  • at der laves en støjvold med naturlig plantevækst
  • at der laves grønne tage og/eller at der skal være solceller på tagene
  • at P-arealerne skal have stor gennemtrængelighed for vand og gerne med lidt lav plantevækst
  • at Blåkilde Mølledam oprenses og at de bække, som tidligere løb frit gennem området og som nu er rørlagt igen frisættes, så vandet kan løbe i slyngede småbække mod fjorden