Denne del af hjemmesiden er under udarbejdelse og teksterne herunder er til fremtidige afsnit:

Forkortede udgaver af tekster i hæftet "Fremtidens Natur" side 4 - 7, med links til det der svarer til hæftets kapitler.

Mariagerfjord

Ådale, vandløb og vandopland til fjorden

Strandenge

Overdrev

Skove

Fredede områder

Økologiske forbindelser

Fremtidens Natur

Naturen tæt på dig

Biodiversitet