Naturpleje i Linddalene - Hadsund.

DN Mariagerfjord og Naturafdelingen Mariagerfjord Kommune finder hvert år et område der trænger til pleje.
Her er en flok friske DNer, der har ryddet småtræer, for at give plads og lys til lyng og lave urter.

DN Mariagerfjord er en af Danmarks Naturfredningsforenings knap 100 afdelinger i Danmark, der koordinerer foreningens lokale arbejde i kommunerne. Arbejdet handler primært om at bevare og pleje den spændende natur, som omgiver os.

DN Mariagerfjords bestyrelse og interessegrupper bruger en del fritid på at varetage naturen og miljøets interesser i Mariagerfjord kommune. Men vi vil også gerne arrangere ture og møder for DN-medlemmer og andre borgere i kommunen.

Det er mange store opgaver, som kun kan løses, hvis frivillige DN-medlemmer hjælper bestyrelsen. Derfor vil vi gerne etablere så mange interessegrupper som muligt, som kan hjælpe med at varetage dele af DN-afdelingens opgaver og ansvar. Det kan f.eks. være:

Dit lokalområde, en geografisk lokalitet, en skov, en sø, en å eller et helt andet geografisk afgrænset område.

Naturbeskyttelse, bl.a. pleje af fredninger og beskyttelse af sårbare områder.

Miljøbeskyttelse, bl.a. miljøgodkendelser til husdyrbrug og virksomheder, støj og lugt.

Planlægning, bl.a. kommune- og lokalplaner, landzonetilladelser, VVM-sager o.lign.

Agenda 21, f.eks. borgerinddragelse, bæredygtighed, ture, arrangementer og PR samt fundraising, sponsorstøtte o.lign.

Eller et andet tema, som har din særlige interesse, f.eks sommerfugle, padder mm.

En ny interessegruppe kan etableres, hver gang bestyrelsen har hørt fra 2-3 frivillige DN-medlemmer med samme interesser, at de vil medvirke til at løse en del af opgaverne i en gruppe.

I DN Mariagerfjord er der en række interessegrupper.