112 ugle- og tårnfalkeunger er blevet ringmærket.

I foråret 2023 er hele 74 tårnfalkeunger, 38 natugleunger samt en voksen ugle blevet ringmærket af biolog Lars Bo Jacobsen i samarbejde med Fuglegruppen fra Danmarks Naturfredningsforening Mariagerfjord. Det er næsten dobbelt så mange som sidste år og skyldes, at fuglene på grund af et godt museår, har haft rigelig med føde i vinter. Samarbejdet foregår på den måde, at Fuglegruppen tjekker de opsatte kasser med et wifi videokamera på en 8 meter lang teleskopstang, så vi ved, om der er æg og unger i kasserne. Ud fra billederne kan Lars Bo så vurdere, hvornår det er tid til at ringmærke ungerne. Ungerne skal nemlig helst være så store, at ringen ikke kan falde af, men heller ikke så gamle, at de flyver fra redekassen.

Når tiden er inde, kører gruppen så ud til kasserne og stiller vores lange skydestige op. Her kravler Søren Kjær op, iført sikkerhedssele, og fastgør vores reb med en lukket spand. Søren indfanger ungerne en af gangen og putter dem i spanden, så de samlet kan hejses ned, hvor Lars Bo venter med de nummererede ringe og en tang til at klemme dem sammen. Herefter bliver det kontrolleret, at ringen sidder rigtigt. Den må hverken kunne falde af eller skade ungen. Inden de bliver hejst op til kassen igen, bliver de også vejet og målt.

Ugleungerne tager operationen med knusende ro og sidder ofte med lukkede øjne og er derfor nemme at håndtere. Tårnfalkene er mere på vagt, og især de ældste kan både skrige og hvæse og holde overraskende godt fast med deres klør. Så selvom vi ind imellem får en rift, går det nu normalt fredeligt til. De voksne fugle bliver selvfølgelig noget urolige og flyver ofte tæt omkring, men er hurtigt tilbage ved ungerne, når stigen fjernes.

 

Ringmærkningen er med til at give viden om, hvor fuglene flyver hen, hvor gamle de bliver, hvor mange der kommer ud for ulykker og dør osv. Der kommer tilbagemelding fra ca. 10% af fuglene de næste mange år. Samtidig kan man i Fuglegruppens database følge med i, hvor fuglene holder til, og hvor mange natugler og tårnfalke, vi har i kommunen. Om nogle år kan man se, om bestanden vokser på grund af de mange kasser, som gruppen har sat op. Men husk, at uden føde, i form af mus og insekter, får vi ingen fugle. Så giv plads til mere natur i form af overdrev, læhegn, krat, vandhuller og blomsterenge.

Fakta sæson 2023: Fuglegruppen har undersøgt 117 ud af 186 store kasser heraf mange flere gange. Natugle: 53 her af 22 med yngelaktivitet (YA). Tårnfalk: 58. YA: 22. Huldue: 4 YA:1. Allike: 2 YA: 2. Ud over de 112 ringmærkede unger var der unger, som enten var for små eller allerede var fløjet ud. I flere kasser var yngelaktiviteten gået i stå bl.a. pga. af rovdyr som mår.


Kasser til alle hulboende fugle

Da Fuglegruppen startede i vinteren 2018, var det primært ugler vi ville bygge redekasser til. Men allerede i foråret 2019 besluttede vi at udvide projektet med kasser til alle hulboende fugle, da der er meget stor mangel på gamle hule træer. Derfor bygger vi også kasser til bl.a. tårnfalk, hvinand, allike, huldue og mursejler. Til mindre fugle, som mejser og spurve, laver vi byggesæt, som børn selv kan samle og sætte op. Det sker ved forskellige arrangementer som Naturens uge, Fjordens dag, Børnefesten i Mariager m.v. Desuden hjælper vi gerne til med at sætte folks egne kasser op.

Logo - Fuglegruppen DN Mariagerfjord

Vi optager løbende videoer af vores arbejde, ligesom vi sender pressemeddelelser til de lokale aviser. Desuden registrerer vi alt om kassernes placering og følger nøje med i, om der kommer fugle i kasserne.

 

Fuglegruppen har modtaget støtte fra Sparekassen Danmarks Fond, ISIBRO og Velux Fonden. Desuden har vi modtaget materialer fra Døstrup Savværk, Hobro og F.S. Larsen Tagmaterialer A/S, Hadsund, samt mindre bidrag fra mange fuglevenner.

I 2020 modtog vi Mariagerfjords Natur og Miljøpris.


Sådan kan du få opsat en kasse

Hvis du ønsker at få sat en eller flere kasser op, så kontakt os på mail eller telefon (se kontaktlisten længere neden). Opsætning sker på følgende betingelser i Mariagerfjord Kommune:

Fuglegruppen arbejder gratis. Materialerne får vi stort set dækket af fondsmidler, så kasser og opsætning koster ikke noget, men vi modtager gerne et beløb (f.eks. 100 kr.) til dækning af vores transportudgifter samt slid på værktøj m.v. (Vores uglekasser har f.eks. en værdi af ca. 1.200,- kr.)

Desuden vil vi meget gerne kontaktes, hvis du oplever aktiviteter ved den opsatte kasse, ligesom vi gerne, efter aftale, vil komme og undersøge kassen med vores videoapparat på en lang teleskopstang, for at se om kassen er eller har været beboet.

Når vi kommer for at sætte kassen op, bliver tidspunktet aftalt med dig pr. tlf. / mail forinden.

Bor du uden for kommunen koster en ugle- eller tårnfalkekasse 350 kr.


Sådan kan du støtte fuglegruppen

Vi sælger små køleskabsmagneter med vores uglelogo brændt ind i en tynd skive træ for 50 kr.

De fås også med klips til at sætte på tøj.

De sælges når vi sætter kasser op, og når der er arrangementer.


Kontaktpersoner og medlemmer

Kontakt til Fuglegruppen - DN Mariagerfjord

Mail: 
fuglegruppen@dn-mariagerfjord.dk

Peter Toubøl (formand), Mariager,
tlf. 51 92 10 61

Søren Kjær, Katbjerg,
tlf. 21 12 57 08

Kurt Kristian Pedersen, Hobro. 

Øvrige medlemmer:

Torben Kronholm, Vive. 
Alan Phipps, Assens. 
Torben Quist Andersen, Hobro. 
Per Bracher, Fjeldsted. 

Fuglegruppen

Gruppens medlemmer 2023: Peter, Torben Q., Kurt, Søren og Alan, samt Torben K.


Google kort over kassernes placering

Her kan du se hvor vi har opsat kasserne og se hvor der er yngleaktivitet.

Se evt. også historiske kort længere nede på siden.

Der kan du se de fuglekasser, der er blevet sat op på HobroGolfbane

Det er mere overskueligt at arbejde med kortet, hvis det åbnes på en ny fane. Bl.a. fordi du så får et større kort.

Klik på rammesymbolet øverste til højre.

Prøv dig frem - du kan ikke ødelægge noget.

Få vist oplysninger om en fuglekasse ved at klikke på den i menuen eller på kortet.

Zoom ind og ud ved hjælp af hjulet på musen.

Søg en bestemt fuglekasse ved at klikke på forstørrelsesglasset.

Få vist en rutevejledning ved at klikke på knækket pil i menuen, når der er valgt en fuglekasse.

Vejledning til Google kort

På den gule knap kan du klikke ind på de fuglekasser vi har været ude at tjekke:

 


Video og billedarkiv

Her kan du finde små videofilm og diassamlinger. 

PB: Per Bracher. SK: Søren Kjær. MP: Mona Phipps. PT: Peter Toubøl


Byggetegninger og opsætningsvejledninger

Her findes dels generelle vejledninger, som har inspireret os, og dels vores egne tegninger. Det vigtigste ved fuglekasse bygning er, at kassernes gulvareal ikke bliver for lille.

Natugleunger fra kasse - april 2020. Foto MP

Natugleunge på gren fra kasse DN 47 - juni 2019. Foto MP 

Tårnfalk (hun) i kasse DN 47 - april 2020. Foto MP

Tårnfalk (hun) i kasse DN 47 - april 2020: Foto MP

Nyhedsarkiv for Fuglegruppen - DN Mariagerfjord