Det vil ske ved at vi

 • uddeler vores materiale med råd og vejledning i etablering og pasning af bede med vilde blomster og blomstrende buske og træer.
 • i begrænset omfang udarbejder konkrete projekter med tilbud på, hvilken hjælp Bio-gruppen DN-Mariagerfjord kan yde.
 • etablere 4-8 konkrete eksempler på bede med blomster, buske og træer i kommunens forskellige byer, i samarbejde med virksomheder, institutioner eller boligområder, som viser hvordan det kan gøres 

 

Nyt fra Biogruppen

Nu blomstrer 13.000 kvm vildeng, hvor der før var golde græsplæner.
På 2 år er det lykkedes for projekt ”Vildt Smukt”, at omdanne 13.000 kvm klippede græsplæner til blomstrende vildeng til gavn for bier, sommerfugle og mange andre dyr og fugle. Resultatet kan ses mange steder i kommunen bl.a. ved grundejerforeningen Hohøje i Hobro og ved virksomhederne Dania Electric og FLS Airloq i Mariager. Biogruppen håber på den måde at inspirere andre virksomheder, institutioner og grundejerforeninger til at følge eksemplerne, så vi i fællesskab kan skabe en bedre natur i byerne og derved øge biodiversiteten.


I de følgende år bliver det spændende at følge udviklingen i blomsterengene, da blomstersammensætningen løbende vil ændre sig. De flerårige planter vil efterhånden afløse mange af de enårige, som dominerer i starten. I en vild blomstereng er det helt naturligt, at mange græsarter samt kraftige planter som tidsler, vild gulerod og cikorie er mest synlige, men går man tættere på, vil man opdage lave blomster som kællingetand, røllike, rødkløver, honningurt samt hvid og gul okseøje. Desuden kan man nyde lyden af summende insekter og synet af flotte sommerfugle.
Biogruppen vil fortsat følge med i projekternes udvikling og stå til rådighed med gode råd. Kontakt os på  biogruppen@dn-mariagerfjord.dk">biogruppen@dn-mariagerfjord.dk.


Projektet forløber i første omgang i 2021 og 2022, og er støttet af Velux Fonden – ”Grønt Guld”.  Fra 2023 og årene frem yder vi primært gratis rådgivning.

Gruppen består mest af en gruppe naturinteresserede pensionister, hvor af flere er uddannet ”Vildhave Mentor”.

Gruppen ledes af DN-mariagerfjord bestyrelsesmedlemmerne:

Peter Ulrich Toubøl, P.A. Heises Vej 6, 9550 Mariager. Tlf.: 5192 1061.

Søren Kjær, Katbjerg Oddevej 4, 9550 Mariager. Tlf.: 2112 5708.

Kontakt: biogruppen@dn-mariagerfjord.dk">biogruppen@dn-mariagerfjord.dk

Kontakt os hvis din virksomhed eller dit boligområde er interesseret i at lægge jord til, eller hvis du f.eks. vil være med til at så og plante i en time eller to, når projekterne skal laves.

Hvorfor lave vilde blomsterbede og plante blomstrende buske og træer?

Alt starter med blomsten og bien. En mangfoldighed af blomster skaber livsgrundlaget for mange forskellige insekter. Insekterne sikrer bestøvning af vores afgrøder, og de fleste fugle og mange dyr er afhængig af mange insekter. En tysk undersøgelse viste 75 % nedgang i biomassen af flyvende insekter på blot 27 år*. Mange blomster og insektarter er enten helt eller næsten forsvundet. Danmarks natur bliver år for år fattigere. For at vende udviklingen skal vi derfor lave mere vild natur. Samtidig kan vi binde CO2 ved at plante buske og træer.

* AKTUEL NATURVIDENSKAB | NR.3 | 2019

Omkring en tredjedel af de insektarter, der lever i Danmark, er tæt på at forsvinde fra landet. Alene af dagsommerfugle er 11 arter ud af 109 uddøde fra landet siden 1950.

En tysk undersøgelse viste 75 % nedgang i biomassen af flyvende insekter på blot 27 år.

 


Biogruppens aktiviteter i 2022.

Biogruppens plan om at etablere eksempler på, hvordan man kan lave smukke bede med vilde blomster, buske og træer forskellige steder i kommunen, er lykkedes her i 2022. I alt omkring 13.000 kvm er blevet sået til, og mere end 600 buske og træer er blevet plantet. Vi håber, det vil inspirere mange andre til, på den måde, at gøre noget aktivt for klimaet og biodiversiteten.

I Mariager lykkedes det endelig Biogruppen at få overtalt nogle virksomheder til at lave 3.000 kvm af deres græsplæner om til vild blomstereng. Arbejdet blev udført af 5 frivillige, efter at en maskinstation havde fræset plænerne op. Det var hårdt arbejde, men virksomhederne kvitterede med drikkevarer og frokost. Efterfølgende blev der også lavet 500 kvm ved Frikirken i Mariager, ligesom vi har leveret frø til nye bede ved Kongsdals bakken ved Assens. Her til sidst har vi indledt et samarbejde med Hohøje Grundejerforening i Hobro om etablering af 3-4.000 kvm vild blomstereng, samt Thorsgård Efterskole med ca. 700 kvm. Så efter to år kan vi afslutte projektet med en stor grad af succes, selv om målet med at finde virksomheder i alle de store byer ikke er lykkedes. Nu håber vi projekterne vil inspirere andre til at gøre det samme. Vi er fortsat klar med rådgivning i årene fremover. 


Vi kan, i forbindelse med omlægning af klippede græsplæner til såbede, anbefale firmaet Nisagergård, ved Henrik Blenstrup, tlf. 2484 1463, som med en mindre let traktor påmonteret en stennedlæggerfræser, laver det smukkeste jordarbejde i en arbejdsgang. Der er også mulighed for samtidig såning. Firmaet kan også slå både græs og vilde planter med opsamler. Se foto.

 


Vildt Smukt – hvordan?

Siden en englænder i 1830 opfandt græsslåmaskinen, har vi i den vestlige verden vænnet os til at se kort klippede græsplæner i stedet for græs og urters naturligt strittende vækst. Og det vil nok tage nogle generationer, før alle synes at en vild blomstereng hører hjemme i bymiljøet. Derfor foreslår vi, at græsset stadig klippes rundt om de vilde bede, så beskueren kan se, at den om efteråret noget visne blomstereng ikke er et tegn på manglende vedligeholdelse, men er vild med vilje. Desuden vil rækker med buske og lave træer i kombinationen med blomsterbedene få det hele til at se velholdt og planlagt ud.

Hvad får virksomheden eller foreningen ud af at være med?

I sender et tydeligt signal om, at I tager den grønne omstilling og klimakrisen alvorligt.

I får daglig udsigt til en smuk blomstereng med sommerfugle, bier og andre insekter.

 

Hvad kan Biogruppen bidrage med?

 • Udarbejde konkrete planer for bedenes anlæg, plantevalg og pasning.
 • Hjælpe med gratis blomsterfrø og buske og træer til udvalgte projekter.
 • I et vist omfang organiserer hjælp til jordarbejde, såning og plantning til udvalgte projekter.
 • Følge bedenes udvikling og bistå med rådgivning de første år.
 • Opsætte et skilt der fortæller om projektet.

 

Hvad forventer vi af virksomheden?

 • At virksomheden vil passe bedene i mindst 5 år.
 • At der ikke bruges gift og gødning (Evt. tilmelder sig giftfri have: https://www.giftfri-have.dk/ )
 • At virksomheden deltager i udgifterne til anlæg af bedene.
 • At der giver tilladelse til opstilling af skilt, der informerer om projektet.

Et eksempel på anlæg:

Bedene anlægges på græsplænen imellem virksomheden og vejen i en brede på f.eks. 10 meter. Først graves plænegræsset af. Det kan sælges som muld eller bruges til at lave en høj eller et dige. Derefter løsnes og rives jorden. Forskellige blomstrende buske og små træer plantes. Det kan evt. organiseres som et eftermiddagsarrangement for virksomhedens ansatte og frivillige, så det kun tager en times tid. Blomsterfrø sås ud og der rives let. Der kan evt. suppleres med løg af f.eks. tulipaner og krokus.

Pasning af bedene:

Bortset fra at det i starten kan være nødvendigt at vande, hvis der kommer en tørkeperiode, består pasningen kun af slåning en gang om året med efterfølgende fjernelse af det visne materiale.

Græs og vilde blomster slås med le, buskrydder eller græsslåmaskine i perioden fra sidst i oktober til først i marts. De visne planter får evt. lov at ligge og smide frø i ca. 2 uger hvorefter de rives sammen og lægges omkring buske og træer, som gødning, eller man kan bruge en græsslåmaskine med opsamler. Ved hvert år at fjerne græs og blomster fra den vilde eng, bliver jorden efterhånden næringsfattig, og blomsterengen bliver smukkere for hvert år fordi antallet af forskellige blomsterarter stiger på bekostning af de kraftige græsser og urter.

Hvis buske og træer med tiden bliver for voldsomme eller for høje, beskæres de. Grene kan lægges i en kvasdynge eller i et kvashegn, hvor de danner skjul for insekter, padder og små dyr.