I over 100 år har Danmarks Naturfredningsforening (DN) gjort en indsats for at frede naturskønne områder og udlægge dem med fri adgang for alle.

I dag beskæftiger DN sig med mange sager ud over fredning. Vi forsøger både centralt og lokalt at påvirke myndigheder, erhvervslivet og privatpersoner til at bruge naturen og dens ressourcer på en måde, som er så skånsom overfor natur og miljø som muligt. Det gælder f.eks. placeringen af nye virksomheder og turistanlæg, forvaltningen af det åbne land, vedligeholdelsen af vandløb eller bevarelsen af f.eks. overdrev, enge og moser. Samtidig holder vi øje med myndighedernes administration af lovgivningen på natur- og miljøområdet, og vi klager over afgørelser, som vi finder forkerte.

En grundlæggende del af bestyrelsens opgaver er at ”være naturens vogter”, dvs. holde øje med og eventuelt klage over de offentlige myndigheders forvaltning af natur og miljø i henhold til de love og bestemmelser, der gælder på området. De vigtigste love er Naturbeskyttelsesloven, Miljøbeskyttelsesloven, Planloven og Husdyrbrugloven – alle med et væld af tilhørende og afledte direktiver, bestemmelser og vejledninger mv. Dertil får bestyrelsen hjælp af vores interessegrupper – og af landsorganisationens sekretariat i København.

Naturen og miljøet har brug for borgerne som "vagthunde" og advokater – og afdelingsbestyrelsen tager gerne borgernes bekymringer og forslag op med de rette myndigheder, når vi får henvendelser herom!

 

BLIV AKTIV FRIVILLIG
Kontakt DN Mariagerfjord for at høre mere om vore aktiviteter. Vi vil rigtig gerne være flere i afdelingen, og der er masser af spændende ting at tage fat på. Helt sikkert også noget for dig.
Kontakt os