Nyhed

Mariagerfjord Kommunes biodiversitetspolitik.

Mariagerfjord Kommune vedtog i foråret 2019 en biodiversitetspolitik for perioden 2019 til 2025. Man er nu gået i gang med at udarbejde en strategi for hvordan denne politik skal føres ud i livet. Til dette arbejde er vi fra Danmarks Naturfredningsforening blevet inviteret indenfor i ”maskinrummet” ved udformningen af denne strategi.

I april 2020 fremsendte vi en række forslag til, hvad der kan indgå i kommunens biodiversitetsstrategi. Vi stillede forslag om en række initiativer, som alle vil bidrage til en øget biodiversitet. Vi gjorde det under overskriften ”Hver m2 tæller” idet det er vores opfattelse, at indsatsen skal være bred og omfatte store såvel som små projekter. Se brevet "hver m2 tæller" her.

 

Et helt centralt punkt for os er at projektet får en bred forankring i hele kommune, det vil sig at det ikke kun er de professionelle fagfolk dette vedrører – det er os alle. Derfor vil vi gerne have, at der etableres et tilbud om rådgivning og vejledning, idet vi mener, at der er mange der meget gerne vil være med, men som ønsker mere viden om hvordan man skal gribe det an.

 

Som opfølgning på brevet blev der afholdt et møde mellem repræsentanter for kommunen, Dansk Ornitologisk Forening Nordjylland og DN-Mariagerfjord, hvor arbejdet med strategien blev drøftet. Efterfølgende har vi fra DN-Mariagerfjord skrevet til kommunen og tilkendegivet at vi fortsat gerne vil deltage i arbejdet både med strategien og det efterfølgende arbejde. Se brevet her.