Møder og referater

Foredrag og fjorden(e)s tilstand

Onsdag den 24. april holdt forsker i vandmiljø, professor Stiig Markager under overskriften "Hvordan får vi liv i fjorden igen ?" foredrag i Mariager Saltcenter,

Stiig Markager fortalte om situationen for det danske vandmiljø i almindelighed og for Mariager Fjord i særdeleshed. Han peger på, at landbruget, igennem overudnyttelse af landskabet, er hovedansvarlig for det omfattende iltsvind, som vandmiljøet er udsat for.

 

Ved foredragets afslutning tilbød han, at de slides, han havde vist under foredraget kunne blive tilgængelige. Det er de hermed: benyt dette link.