Nyhed

Fredningstjek i Ajstrup Bugt – August 2017

Alan Phipps fra DN Mariagerfjord fortæller:

Hvert år inviterer Danmarks Naturfredningsforening (DN) alle DN afdelinger til at lave et fredningstjek i ét fredet område i deres kommune. I år blev Ajstrup Bugt fredning udvalgt af DN Mariagerfjord. Formålet med et fredningstjek er at se om området lever op til målsætningerne i den oprindelige fredningsafgørelse dvs. lever det op til de fredningsværdier, som i sin tid var årsag til, at arealerne blev fredet.

Det ene hold af 4 Fredningstjekkere: Fra venstre Kaj Edlund, Karsten Vestergård og Ole Guldberg på Fredningstjek i Ajstrup Bugt. Alan Phipps var også med - han tog billedet.

Det andet hold af 3 Fredningstjekkere: Fra venstre Mona Phipps, Mette Ósland Pedersen og Gitte Holm. Hunden Tolli fulgte med hele vejen.

 I afgørelsen står

”Fredningen af Ajstrup Bugt har til formål at bevare og forbedre områdets landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier, at sikre den nødvendige pleje af området samt at udvide offentlighedens adgang til færdsel og

Fredningstjekket blev udført af to grupper frivillige fra DN Mariagerfjord Nordgruppe på to forskellige formiddage i august. Begge grupper kikkede på den centrale del af fredningen omkring Havkær Skov, og hedeområdet med flere gravhøje syd for parkeringspladsen. Den første gruppe nåede også at tjekke et flot overdrev syd for Dalsminde, mens den anden gruppe nåede at tjekke en del af hede- og overdrevsområdet nord for parkeringspladsen.

Med hjælp af et kort og et luftfoto fra DN, og en GPS, blev tilstanden af forskellige naturtyper registreret. Ved sammen lejlighed blev stiernes tilstand og afmærkning kontrolleret, og adgangs- parkerings- og formidlingsforanstaltninger blev kontrolleret. Alle resultater og iagttagelser blev sendt til DN for nærmere analyse. DN vil derefter udarbejde en rapport om fredningen, som DN Mariagerfjord vil sende videre til kommunen. 

Resultaterne af tjekket var generelt positive. Stierne og adgangsforhold er i orden. Der kunne ønskes lidt flere oplysningstavler om naturtyperne, samt et sted med overnatningssheltere. Det var også glædeligt at der fandtes næsten ingen affald i hele det besøgte område. Den største udfordring er de mange områder som er betegnet som hede eller overdrev på det oprindelige fredningskort -  de er nu groet til med skov eller krat. Der er et stort behov for træ- og buskrydning, og derefter en mere intensiv afgræsning, helst med kreaturer, hvis de oprindelige naturtyper og landskab skal genetableres. Området ud langs vandet, som betegnes som strandeng, er meget tilgroet med siv og krat. 

Ajstrup Bugt er dog stadig et meget smukt sted at gå en tur i. Hvis du har lyst til at besøge denne fredning, så kan du hente en folder på DN Mariagerfjord/Cykel og vandreruter i Mariagerfjord eller herunder.